cvičení probíhá za podpory MČ P6

MALÍ BOJOVNÍCI 4-6 let

Kurz se aktuálně nekoná

Kdy: čtvrtky 16.00 – 16.45

Kde: Studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6 – Dejvice

Cvičení inspirované taichi s lehce bojovými prvky zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy.

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme pracovat s dechem. Mírné posilování přinese dětem nejen silnější tělo, ale také schopnost soustředit se. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let.

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.

Lektor: Lenka Ryšková, Martina Elterlein

Cena: pololetní předplatné 1.200 Kč za 10 lekcí, cena jednotlivé lekce 150 Kč, sourozenci umenšené předplatné

__________________________

Cvičení má pro děti přínos fyzický:

• lepší tělesná kondice a flexibilita
• zlepšení koordinace
• lepší rovnováha a pohyblivost

a je také pozitivně nápomocné v oblasti psychické a emocionální:

• umění obstát při konfliktu
• stanovování a dosahování cílů
• sebedůvěra
• disciplína

Stretching, základní dovednosti kung fu, korektivní cvičení pro přímý postoj a rovná záda, párová cvičení, která jsou průpravným cvičením k sebeobraně.

Lepší koncentrace dětem pomůže při učení ve škole a sebedůvěra, kterou získají tím, že se naučí kung fu dovednostem, jim vylepší “sociální skóre”. Obstát v kolektivu je zkouška, které jsou děti vystavovány v průběhu zařazování a hledání si svého místa mezi druhými v průběhu školních let neustále. Je dobré, když jsou pro to vybaveny přiměřeně stabilním sebevědomím, odvahou řešit případné konflikty především přátelskou cestou, což v první řadě předpokládá, že si děti vyzkouší, že to jde, že mají dovednost a sílu zvládnout leccos bez ustrašenosti nebo přehnané agrese. Umění soustředit se, uklidnit, dobrá koordinace a zkušenost, že leccos zvládnu, je pro děti dobrou výbavou.

Výuka v kurzu probíhá organizovaně tak, aby se děti učily disciplíně, vše ale v jednoznačně přátelském duchu, aby se děti učily s radostí a hrdostí na své dovednosti, které získaly opravdovou snahou.

Věříme, že kurz Malí bojovníci může dětem pomoci nejen k přímému postoji na těle, ale i na ducu.

Výuka je vedena pro rozvoj a poznání jejich potenciálu a ve vzájemné kamarádské podpoře společného snažení s ostatními dětmi.

Dotaz? Chcete se přihlásit? Napište nám 🙂

Napište nám mailem nebo nám zavolejte na 606 643 873