8.3.2015, 4.4. 2015 víkendy s Janou Skálovou a kartářkou Agou a Helenou Vaculíkovou

Jsme tu pro vás hledající, abychom vám podali klíč a vy pootevřeli. Záleží jen na vás zda to chcete a co si odnesete. Jako lektoři a přednášející jsme na těchto akcí bez nároku na honorář. Platba připadá organizátoru, panu René Kánskému. Veškeré vhledy a rady na seminářích, přednáškách atd. jsou z hlediska osudu, karmy, magie a dalších duchovních cest, nevědeckým poznáním, slouží k duchovnímu rozvoji. Semináře nenahrazují odbornou lékařskou péči, na kterou má každý nárok ze zákona. Na seminářích a přednáškách se můžete objednat na další řešení, konzultace, výklady, reiki atd.

KDY  sobota 8.3.2015 

 téma:   Ezoterické vazby k odkazům našich předků

             Strom života ve verzi zdraví s věštbou na 9 měsíců

(Strom života neboli vhled do podvědomí se spirituální diagnostikou, která nyní klienta svazuje z minulých životů a je spjata s minulostí i přítomnosti tohoto života s jeho kořeny – otec, matka, sourozenci, růstem – vzdělání, práce, rodina, činy plody – úspěch dětí, postavení, zázemí, odplata. Cílem je aby klient byl silný, však vnitřně pokorný, sám sebou a mohl tvořit a milovat svůj život, tak aby co nejméně zatěžoval svou karmu)           

Registrace od 11.00. do 11.30 hodin

Průběh:   11.30 – 14.30, poté přestávka 1 hodinu (nebo dle dohody)

                  15.30 – 18.00, poté přestávka 15 minut

                 18.15 – 20.00

Kde :  Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6

Lektoři: kartářka Aga, šaman Helena Vaculíková

Pořadatel : René Kánský, IČO: 65252152

Cena: 2.550 Kč

Závazné objednávky na email: agakartarka@seznam.cz , nebude-li zaslaná  nevratná registrační záloha 500 Kč, nebude-li tak učiněno nemůžete být zařazeni do seminářů, přednášek, nebude-li dohodnuto jinak a to 3 dnů od objednávky. PLATBU – registrační zálohu, nebo celou platbu uskutečněte převodem na  účet na účet 107-5203000257/0100, případně složenkou na René Kánský, P.O. Box 16, PSČ: 250 82 Úvaly, při variabilním symbolu uvádějte datum akce. V případě nejasností volejte 721 570 333

nebo email agakartarka@seznam.cz

s sebou :  barevné pastelky  10 barev: žlutá, oranžová, růžová, červená, fialová, zelená, modrá, hnědá a černá, bílá, tvrdou podložku, přesuvky, něco co máte rádi od  předků a kdo chce a má to k dispozici, tak co nemá rád od předků

 

KDY  neděle 22.3.2015 

 téma: Reiki – úvod a I. stupeň

            Strom života ve verzi zdraví s věštbou na 9 měsíců

            a host

(Strom života neboli vhled do podvědomí se spirituální diagnostikou, která nyní klienta svazuje z minulých životů a je spjata s minulostí i přítomnosti tohoto života s jeho kořeny – otec, matka, sourozenci, růstem – vzdělání, práce, rodina, činy plody – úspěch dětí, postavení, zázemí, odplata. Cílem je aby klient byl silný, však vnitřně pokorný, sám sebou a mohl tvořit a milovat svůj život, tak aby co nejméně zatěžoval svou karmu)           

Registrace od 11.00. do 11.30 hodin

Průběh:   11.30 – 14.30, poté přestávka 1 hodinu (nebo dle dohody)

                  15.30 – 18.00, poté přestávka 15 minut

                 18.15 – 20.00

Kde :  Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6

Lektoři: kartářka Jana Skálová, kartářka Aga

Pořadatel : René Kánský, IČO: 65252152 

Cena: 2.550 Kč

Závazné objednávky na email: agakartarka@seznam.cz , nebude-li zaslaná  nevratná registrační záloha 500 Kč, nebude-li tak učiněno nemůžete být zařazeni do seminářů, přednášek, nebude-li dohodnuto jinak a to 3 dnů od objednávky. PLATBU – registrační zálohu, nebo celou platbu uskutečněte převodem na  účet na účet 107-5203000257/0100, případně složenkou na René Kánský, P.O. Box 16, PSČ: 250 82 Úvaly, při variabilním symbolu uvádějte datum akce. V případě nejasností volejte 721 570 333

nebo email agakartarka@seznam.cz

s sebou :  barevné pastelky  10 barev: žlutá, oranžová, růžová, červená, fialová, zelená, modrá, hnědá  a černá, bílá, tvrdou podložku, přesuvky, něco co máte rádi od předků a kdo chce a má to k dispozici, tak co nemá rád od předků

 

KDY  sobota 4.4.2015 

 téma: Reiki – II. stupeň        

         Strom života ve verzi zdraví s věštbou na 9 měsíců

           a host

(Strom života neboli vhled do podvědomí se spirituální diagnostikou, která nyní klienta svazuje z minulých životů a je spjata s minulostí i přítomnosti tohoto života s jeho kořeny – otec, matka, sourozenci, růstem – vzdělání, práce, rodina, činy plody – úspěch dětí, postavení, zázemí, odplata. Cílem je aby klient byl silný, však vnitřně pokorný, sám sebou a mohl tvořit a milovat svůj život, tak aby co nejméně zatěžoval svou karmu)           

Registrace od 9.30. do 10.00 hodin

Průběh:   10.00 – 13.00, poté přestávka 1 hodinu (nebo dle dohody)

                  14.00 – 18.00, poté přestávka 15 minut

                 18.15 – 20.00

Kde :  Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6

Lektoři: kartářka Jana Skálová, kartářka Aga

Pořadatel : René Kánský, IČO

Cena: 2.950 Kč

Závazné objednávky na email: agakartarka@seznam.cz , nebude-li zaslaná  nevratná registrační záloha 500 Kč, nebude-li tak učiněno nemůžete být zařazeni do seminářů, přednášek, nebude-li dohodnuto jinak a to 3 dnů od objednávky. PLATBU – registrační zálohu, nebo celou platbu uskutečněte převodem na  účet na účet 107-5203000257/0100, případně složenkou na René Kánský, P.O. Box 16, PSČ: 250 82 Úvaly, při variabilním symbolu uvádějte datum akce. V případě nejasností volejte 721 570 333

nebo email agakartarka@seznam.cz

sebou :  barevné pastelky  10 barev: žlutá, oranžová, růžová, červená, fialová, zelená, modrá, hnědá a černá, bílá, tvrdou podložku, přesuvky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *