jóga s JItkou Čeňkovou

pondělky 19.10 – 20.40

úterky 11.30 – 13.00

Ing.arch. Jitka Čeňková

603 231 142

Kurzy jsou vedeny na základě mých předchozích zkušeností s jógou a tancem. Vzhledem k tomu že vím, jak je možné nešetrným vedením taneční nebo jakékoliv cvičební lekce poškodit tělo tanečníka či cvičence, seznámila jsem se s Feldenkraisovou metodou, která je téměř protipólem běžné taneční lekce např. klasického tance, Graham, Limón nebo Cunningham technic a zdůrazňuje důležitost spojení těla a mysli – možnost, jak se naučit naslouchat našemu tělu, být trpělivější, objevit svoje nitro, zlepšit svoje zdraví, pohyblivost a fyzickou kondici. V této fázi jsem si položila otázku, proč neobohatit zdravotně-rehabilitační vliv Feldenkraisovy metody v průběhu taneční lekce o prvky jógy anebo naopak jógovou lekci nevést jako přípravu k ásanám, které jsou svým tvarem někdy totožné se statickými prvky moderního tance.

CENA

Jednotlivá lekce: 250 Kč

Předplatné: 2.000 Kč/10 lekcí

"

Ing. Arch.

Jitka ČEŇKOVÁ

Touto hodinou chci zaujmout současnou ženu i muže jakéhokoliv věku se střední fyzickou zdatností a s běžnými bolestmi páteře díky pasivní pohybové aktivitě, kteří nechtějí, aby jim tělo v budoucím životě překáželo, ale aby jim pomohlo se zdravě a lehce pohybovat, předcházet zranění a být v souladu se svou duší. Budu jen ráda, budou-li se tyto cvičenky ( cvičenci) dále zajímat o jógu komplexně a přijmou i její duchovní rozměr, anebo se začnou věnovat tanci obohaceny o poznání, že díky józe kromě ozdravných účinků mohou objevit efektivnější, intenzivnější a smysluplnější fungování sebe sama díky zvýšení citlivosti, dynamického i fyzického rozsahu pohybu a uvolnění tvořivého přístupu k pohybu.