Polední feldenkrais s Helenou Gogelovou

pátek 11.30 – 12.30

Mgr. Helena Gogelová

732 657 207

O Feldenkraisově metodě:

Moshé Feldenkrais svoje skupinové lekce nazval „pohybem k sebeuvědomění“ (awareness through movement). Naznačil tak, že jsou prostředkem k tomu, uvědomit si skrze způsob, jakým se pohybuji, sebe sama, své návyky, svá omezení, ale i své (často plně nevyužívané) možnosti.  

Lekce pracují s tělesným vnímáním, uvědomováním si pohybu a jeho různých variant, jeho kvality, vztahů mezi různými částmi těla. Většina lekcí probíhá vleže na zádech, břiše nebo na boku a skládá se z jednoduchých pohybů či pohybových sekvencí, které se různým způsobem zkoumají, rozvíjejí a kombinují. Tempo cvičení je pomalejší. Lektorka nepředcvičuje, nýbrž vede lekci slovně. Důraz je kladen na kvalitu pohybu a příjemný prožitek, nikoli na výkon.  Pro mnoho cvičících mají lekce i duchovní rozměr, cítí se po nich psychicky osvěženi a přeladěni, jsou pro ně meditací v pohybu.

Feldenkraisovu metodu vyhledávají nejen lidé s pohybovými potížemi, ale je oblíbená také mezi tanečníky, hudebníky, sportovci a dalšími profesemi pracujícími s pohybem, kterým pomáhá dále rozvíjet své dovednosti.

CENA

Jednotlivá lekce: 200 Kč

"

MGR.

Helena GOGELOVÁ

„Pohyb je život. Život je proces. Zlepšete kvalitu procesu a zlepšíte kvalitu života samotného.“ Moshé Feldenkrais

sebeuvědomění

vnímání

meditace v pohybu

psychická terapie pohybem